Sääntömääräinen vuosikokous

 

Aika

25.2.2023 klo 16:30

Paikka

Toivonkulma, Onkiniemenkatu 12, Sastamala/Teams

Osallistujat

Sanna Laine, pj

Niina Oksanen, siht, (teams)

Tea Erkintalo

Alisa Kranni

Siiri Touronen-Peltomaa

Sonja Touronen

Niina Ojansivu

Heidi Eloranta

Katja Vihakas

Henna Lehtiö

Marika Elomaa

 

1. Kokouksen avaus

Sanna Laine avasi kokouksen klo 16:35.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaaPuheenjohtajaksi ehdotettiin Sanna Lainetta. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sanna Laine

Sihteeriksi ehdotettiin Niina Oksasta. Sihteeriksi valittiin Niina Oksanen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotettiin Katja Vihakasta ja Niina Ojansivua. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Katja Vihakas ja Niina Ojansivu.

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista on ollut vuosikokouskutsun liitteenä. Hyväksyttiin esityslista.

5. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen

Käytiin läpi tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.

Liite 1, Liite 2, Liite 3

6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen. Vuosikokous myönsi tili- ja -vastuuvapauden vastuuvelvollisille.

Liite 4

7. Vuoden 2023 toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis-, ainais- ja jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen

Käytiin läpi toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio.

Vuosikokous vahvisti toimintasuunnitelman, sekä tulo- ja menoarvion.

Vuosikokous päätti liittymis-, ainais- ja jäsenmaksuista. Päätettiin, että jäsenmaksua ei muuteta. Jäsenmaksut säilyvät ennallaan.

Jäsenmaksu 30 €/perhejäsen15€

Ainaisjäsen 300 €

Liittymismaksu 5 €

Liite 5 Liite 6

8. Valitaan hallituksen 2023 puheenjohtaja ja muut jäsenet yhdistyksen sääntöjen 7§ mukaisesti. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja

Puheenjohtajan valinta: Puheenjohtajaksi vuodelle 2023 ehdotettiin Sanna Lainetta. Puheenjohtajaksi valittiin Sanna Laine.

Hallituksessa erovuorossa ovat Heidi Eloranta, Siiri Touronen-Peltomaa, Sonja Touronen, Tea Erkintalo ja Niina Oksanen. Heidi Eloranta ilmoitti, ettei ole jatkossa käytettävissä hallitukseen. Muuta jäsenet ilmoittivat olevansa käytettävissä.

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti hallitus muodostuu puheenjohtajasta, sekä 4-6 hallitusjäsenestä.

Varsinaiseksi hallituksen jäseneksi ehdotettiin Katja Vihakas, Henna Grönberg, Siiri Touronen-Peltomaa, Sonja Touronen, Tea Erkintalo ja Niina Oksanen.

Hallitukseen valittiin Siiri Touronen-Peltomaa, Sonja Touronen, Tea Erkintalo ja Niina Oksanen, Katja Vihakas ja Henna Grönberg.

Lisäksi hallituksessa jatkaa Alisa Kranni.

Toiminnantarkastajan valinta: Toiminnantarkastajaksi ehdotettiin Marika Elomaa toiminnantarkastajaksi. Valittiin toiminnantarkastajaksi Marika Elomaa. Varatoiminnantarkastajaksi ehdotettiin Minna Viléniä. Minna Vilén valittiin varatoiminnantarkastajaksi.

9. Vuonna 2022 menestyneiden koirakoiden palkitseminen: kiertopalkinnot ja kannustuspalkinnot

Jaettiin vuoden kiertopalkinnot.

Tässä yhteydessä päätettiin, että kiertopalkintopokaalit kiertävät ikuisesti.

10. Muut kokoukselle esitetyt asiat

Ei muita asioita.

11. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 17:14.

 

                   Sanna Laine                                             Niina Oksanen                                           

                      puheenjohtaja                                          sihteeri

   

                      Niina Ojansivu                                          Katja Vihakas

                      pöytäkirjantarkastaja                                pöytäkirjantarkastaja                               

Follow us on

Kuva poistettu.