Sääntömääräinen vuosikokous 

Aika 17.2.2024 klo 16:00
Paikka Toivonkulma, Onkiniemenkatu 12, Sastamala/teams
Osallistujat

Sanna Laine, pj

Niina Oksanen, siht (teams)

Tea Erkintalo

Raija Liukko-Sipi

Heidi Saarela

Alisa Kranni

Siiri Touronen-Peltomaa

Katja Vihakas

Marika Elomaa

1 Kokouksen avaus 
Sanna Laine avasi kokouksen klo 16:00.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Puheenjohtajaksi ehdotettiin Sanna Lainetta. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sanna Laine.
Sihteeriksi ehdotettiin Niina Oksasta. Sihteeriksi valittiin Niina Oksanen.
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi ehdotettiin Heidi Saarelaa ja Raija Liukko-Sipiä. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Heidi Saarela ja Raija Liukko-Sipi.

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Esityslista on ollut vuosikokouskutsun liitteenä. Hyväksyttiin esityslista seuraavin muutoksin kohta 10: Kiertopalkintosäännöt.

5. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen
Käytiin läpi tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.
Liite 1, Liite 2, Liite 3

6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen. Vuosikokous myönsi tili- ja -vastuuvapauden vastuuvelvollisille.
Liite 4

7. Vuoden 2024 toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis-, ainais- ja jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen
Käytiin läpi toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio.
Vuosikokous vahvisti toimintasuunnitelman, sekä tulo- ja menoarvion.
Vuosikokous päätti liittymis-, ainais- ja jäsenmaksuista. Päätettiin, että jäsenmaksua ei muuteta. Jäsenmaksut säilyvät ennallaan.
Jäsenmaksu 30 €/perhejäsen15€ 
Ainaisjäsen 300 €
Liittymismaksu 5 €
Liite 5 Liite 6

8. Valitaan hallituksen 2024 puheenjohtaja ja muut jäsenet yhdistyksen sääntöjen 7§ mukaisesti. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
Puheenjohtajan valinta: puheenjohtajaksi vuodelle 2024 ehdotettiin Siiri Touronen-Peltomaa. Puheenjohtajaksi 2024 valittiin Siiri Touronen-Peltomaa.
Hallituksessa erovuorossa on Alisa Kranni.
Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti hallitus muodostuu puheenjohtajasta, sekä 4-6 hallitusjäsenestä.
Varsinaiseksi hallituksen jäseneksi ehdotettiin Alisa Kranni, Anne Vainio ja Heidi Saarela.
Hallitukseen valittiin Alisa Kranni, Anne Vainio ja Heidi Saarela.
Lisäksi hallituksessa jatkaa Sonja Touronen, Tea Erkintalo, Niina Oksanen, Katja Vihakas ja Henna Grönberg

Toiminnantarkastajan valinta: toiminnantarkastajaksi ehdotettiin Marika Elomaata. Valittiin toiminnantarkastajaksi Marika Elomaa.
Varatoiminnantarkastajaksi ehdotettiin Raija Liukko-Sipiä. Raija Liukko-Sipi valittiin varatoiminnantarkastajaksi. 

9.Vuonna 2023 menestyneiden koirakoiden palkitseminen: kiertopalkinnot ja kannustuspalkinnot
Jaettiin vuoden kiertopalkinnot.

10 Muut kokoukselle esitetyt asiat
Kiertopalkintosäännöt:
Ehdotus 1: Kiertopalkintosääntöjen muutosehdotukset ja uudet palkinnot:
käytiin läpi muutosehdotukset ja uudet palkinnot

  • äänestettiin säännöistä viittaamalla
  • ehdotukset hyväksyttiin

Ehdotus 2: ulkomaan näyttelypalkintoehdotus:
sääntöön ehdotettiin seuraavia muutoksia: 

  • jätetään näyttelytulosten kerroin pois laskennasta kokonaan
  • nostetaan kolme (3) näyttelytulosta viideksi (5)
  • äänestettiin viittaamalla
  • ehdotus hyväksyttiin

Molemmat muutosehdotukset hyväksytään vuosikokouksessa yksimielisesti.

11. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo 16:52.

 Sanna Laine                                             Niina Oksanen
puheenjohtaja                                            sihteeri

Raija Liukko-Sipi                                      Heidi Saarela
pöytäkirjantarkastaja                                pöytäkirjantarkastaja

                                              

Follow us on

Kuva poistettu.